MINI AZZURRA
Stagione: 2020
21/06/2020 05/07/2020
Pos Num. Nome Totale Rilascia Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 70 GHEZZI RICCARDO 65 0 0 0 x x x x 10 25 30 65
2 302 IACOMELLI GABRIELE 60 0 5 5 10 20 30 60 x x x x
3 182 GALBAGINI IACOPO 59 0 6 1 9 25 25 59 x x x x
4 96 RESTIVO GABRIELE 54 0 11 5 x x x x 9 20 25 54
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto Rilasciato
21/06/2020 1° GARA KARTSPORT CIRCUIT
05/07/2020 2° GARA KARTSPORT CIRCUIT