OK SENIOR
Stagione: 2020
21/06/2020 05/07/2020 19/07/2020 12/09/2020
Pos Num. Nome Totale Rilascia Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 35 BERTOLOTTI IVAN 168 0 0 0 x x x x 10 25 25 60 x x x x 18 40 50 108
2 116 BOF LORIS 147 0 21 21 x x x x 9 20 30 59 x x x x 16 32 40 88
3 192 MUSIO GABRIELE 130 0 38 17 x x x x x x x x x x x x 20 50 60 130
4 698 CERRA GIANLUCA 107 0 61 23 x x x x 6 13 16 35 x x x x 14 26 32 72
5 73 GIULIANO DAMIAN 97 0 71 10 x x x x 7 16 20 43 9 20 25 54 x x x x
6 210 BERTOLOTTI LEONARDO 65 0 103 32 x x x x x x x x 10 25 30 65 x x x x
7 103 DI PRESA FABRIZIO 65 0 103 0 10 25 30 65 x x x x x x x x x x x x
8 90 CASTELLI KEVIN 48 0 120 17 7 16 25 48 x x x x x x x x x x x x
9 59 LODI RIZZINI DIEGO 48 0 120 0 8 20 20 48 x x x x x x x x x x x x
10 964 ROVINA NICOLAS 38 0 130 10 9 13 16 38 x x x x x x x x x x x x
11 22 CASSINELLI RICCARDO 32 0 136 6 x x x x 8 11 13 32 x x x x x x x x
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto Rilasciato
21/06/2020 1° GARA KARTSPORT CIRCUIT
05/07/2020 2° GARA KARTSPORT CIRCUIT
19/07/2020 3° GARE KARTSPORTCIRCUIT
12/09/2020 "THE NIGHT OF CHAMPIONS"